ACLESIA, spol. s r.o.

Společnost ACLESIA představuje inovativní a moderní řešení pro nákup dřeva z Vašeho lesa nebo pro zásobování Vašich dřevozpracujících závodů.

Postaráme se však i o Váš les nebo nakoupíme Vaše dřevo tzv. "na stojato". V takovémto případě se nestaráte o náklady na těžbu, manipulaci, přiblížení a ani dopravu dřeva, vše je zahrnuto již v naší nabídce za dřevo, tj. vše zařídíme v naší režiji. Můžeme Vám ale zajistit i obnovu Vašeho lesa nebo péči o něj.

Obchodujeme se všemi sortimenty a výrobky ze dřeva a to jak na svůj účet, tak i za poplatek za provedené služby. Obchodujeme na komoditních burzách a aukcích v ČR i v zahraničí.

Rovněž zajišťujeme pro svoje klienty lesnické, logistické a přepravní služby spojené s dodávkou obchodovaného zboží i marketingové informace, umožňující našim klientům lépe plánovat nákup a prodej jejich dřeva nebo výrobků.

V posledních letech se specializujeme i na výrobu a dodávky energetického dříví a dřevěné štěpky určené k energetickému využití.

Jsme na trhu již od roku 1998 a letos, tedy v roce 2021, oslavíme 23 let svojí existence.

Naše společnost se nejprve věnovala obchodní spolupráci z významnou rakouskou obchodní společností Raiffeisen Ware Austria. Společně  s touto firmou držela 50% obchodního podílu v obchodní společnosti LESIA a.s.. Přestože ACLESIA později svůj obchodní podíl prodala, dodnes těží ze zkušeností získaných při spolupráci s tímto váženým a významným rakouským partnerem na domácím i zahraničním trhu se dřevem.

Velmi úzce spolupracujeme s vybranými českými i zahraničními zpracovateli dříví a věnuje se následně i prodeji jejich výrobků. Zásobujeme dřevem i svoje vlastní zpracovatelské závody.

Upřednostňujeme dlouhodobý a výhradní vztah, který nám umožňuje vstupovat do obchodních jednání tak, že naše podmínky jsou stejné, jaké byste vyjednali přímo s našimi klienty. Náš závazek zastupovat poctivě a korektně zájmy našich klientů pak můžeme vykonávat se vší slušností, ale i s veškerou potřebnou flexibilitou, aby všichni účastníci našich obchodů byli dlouhodobě spokojeni.

Rovněž pomáháme českým výrobcům a producentům k snadnějšímu přístupu na zahraniční trhy. Obchodujeme s malými i velkými vlastníky lesa, s fyzickými osobami, s obcemi, ale i s mnohými lesními společnostmi.

Firma svoji pozici na trhu teprve buduje, ale díky ročnímu obratu přes 25 mil. € se již může zařadit mezi středně velké firmy operující na českém  trhu.

Působnost společnosti ACLESIA je především v České republice, ale obchody realizujeme v rámci celé Evropské unie, zejména s obchodními partnery v Německu, Rakousku, Italii na Slovensku, Maďarsku, V Rumunsku, v Polsku a na Ukrajině. To vše i prostřednictvím dceřiných nebo sesterských zahraničních firem.